Foreldrehåndbok Begbyenga barnehage

Link til foreldrehåndboken i Begbyenga barnehage. (Passordbeskyttet og rettet mot foreldre som har barn i barnehagen) Her vil dere finne informasjon om alt som omhandler barnehagen og samvirkebarnehagene. Den fungerer som et oppslagsverk med søkefunksjon.