Kontakt

kontakt info

Daglig leder Mette Bakken

tlf 92894887 , e-post mette.bakken@samvirkebarnehagene.no

 

 

Barnehage

Styrer

Telefon

E - post

Begbyenga Barnehage

Vigdis Lundh

69355941

begbyenga@samvirkebarnehagene.no

Gudevold Barnehage

Nina K. Gripenberg

69320404

gudevold@samvirkebarnehagene.no

Haugeløkka Barnehagen

Randi Larsen Dahle

69337680

haugelokka@samvirkebarnehagene.no

Kjølbergskogen Barnehage

Dag Skinnes

69354730

kjolbergskogen@samvirkebarnehagene.no

Hovedkontor Kråkeby Barnehage

 

Tove Rygh deFlon

69339797

krakeby@samvirkebarnehagene.no

Trondalen Barnehage

Kristin M. Epland

69326868

trondalen@samvirkebarnehagene.no

 

Besøksadresse

Begbyenga Barnehage
Olav Kyrresvei 4
1639 GAMLE FREDRIKSTAD

Postadresse

Begbyenga Barnehage
Olav Kyrresvei 4
1639 GAMLE FREDRIKSTAD

Telefon

Hovednummer:69 35 59 40
5.Oransje gruppe:69 35 59 42
4.Grønn gruppe:69 35 59 43
3.Blå gruppe:69 35 59 43
6.Rød gruppe:69 35 59 41

Daglig leder

Vigdis Lundh
Tlf: 69 35 59 43
E-post: vigdis.lundh@samvirkebarnehagene.no