Forebygging av mobbing

Begbyenga har utarbeidet en handlingsplan mot mobbing i barnehagen. Vårt mål er å skape et miljø med nulltoleranse mot mobbing både blant barn og voksne. Dette ønsker vi for barna i Begbyenga:

  • At vi har et miljø der alle blir møtt med repsekt, anerkjennelse og oppmuntring, slik at en opplever seg selv som verdifull
  • At vi har et miljø der alle respekterer hverandre for den man er. 
  • Alle barn skal ha venner og noen å leke med. 
  • Alle skal oppløeve trygghet i barnehagen. 
  • At vi har et oppvekstmiljø som styrker barnas selvfølelse og som gjør dem godt rustet til å møte verden og samfunnet utenfor. 
  • Personalet skal være bevisste sitt ansvar om å forebygge og sette inn tiltak mot mobbing i barnehagen. 

 

Vår grunnholdning er vi vil hverandre vel