Samvirkebarnehagene

Samvirkebarnehagene - ....fordi de første årene er de viktigste!

Samvirkebarnehagene eier og driver i dag 6 moderne og etablerte barnehager i Fredrikstad. 

Vi tilbyr ca. 460 barnehageplasser totalt og har over 100 kompetente og motiverte medarbeidere