Betalingssatser

Ny sats for foreldrebetaling i samvirkebarnehagene fra 1.8.2022 blir kr 3050 pr mnd.

Samvirkebarnehagene følger Fredrikstad kommunes satser for foreldrebetaling, og kommunen følger nasjonal sats for makspris i barnehage fastsatt av Stortinget.

Søskenmoderasjon.
Vi gir 30% søskenmoderasjon for 2.barn og 50% for 3. eller flere barn .
Moderasjonen gis til det barnet som har det rimligste tilbudet.
Dette gjelder også i de tilfellene søsken går i forskjellig barnehager innen kommunen.

Annen moderasjon. Det er anledning til å søke redusert foreldrebetaling ved lav inntekt på samme måte i alle barnehager i Fredrikstad. Kontakt barnehagen.

Kontantstøtte.
Hvis du har barn i alderen 1-2 årsom har barnehageplass, vil kontantstøtten falle helt bort når barnet begynner i barnehagen.

Vi sender automatisk opplysninger til ligningskontoret om innbetalt oppholdsbetaling , slik at du får fradrag for dokumenterte utgifter til pass av barn.