Rød gruppe

5-åringene er de eldste barna i barnehagen og går på rød gruppe. Det siste barnehageåret legger vi vekt på at barna skal bli selvstendige, slik at de føler seg trygge når de går over til å bli skolebarn. Å mestre påkledning, å kunne be om hjelp, å finne noen å leke med, klare seg selv på wc og høre på når felles beskjeder blir gitt, er noen av ferdighetene vi legger vekt på. Dette trener vi på gjennom hele året.

Rød gruppe deltar i skøyteaktiviteter i stjernehallen i vinterhalvåret og her blir mange av ferdighetene prøvd. De får også muligheten til å være med på vanntilvenning i kongstenhallen, og se på Hakkebakkeskogen i Brattliparken. 

Hvert år arrangerer Samvirkebarnehagene fotballturnering i Trondalen som de eldste barna får være med på.  

I tillegg blir det mer fokus på lek med antall, rom og form, og språk og tekst det siste året i barnehagen.