/>

Velkommen til Begbyenga barnehage

Barnehagen har skogen rett utenfor porten. Hver barnegruppe har fast turdag hvor de har aktiviteter og spiser i skogen. Barnehagen har plass til 81 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen vår har aldersinndelte grupper

Vi har åpningstid fra 06.45 -16.45.

Planleggingsdager for 2022:
27. mai
15 og 16. august.
SJekk gjerne gjennom menypunktene for mer info om barnehagen