Grønn gruppe

3-åringene går på grønn gruppe. 3 åringene er i en periode av livet som preges av  å mestre nye utfordringer. Både kognitivt og fysisk. Språkutviklingen til treåirngen går i et raskt tempo, og de begynner å gjøre seg enda mer forstått i form av å være verbale.

Hverdagen i barnehagen preges av at 3 åringen vil "klare selv", og på grønn gruppe legges det vekt på å gi barna mulighet til å mestre. Barna går på turer i nærmiljøet og tar med inntrykk tilbake til barnehagen som blir til små og store prosjekter.