Blå gruppe

Blå gruppe er de nest yngste barna i barnehagen. De holder til på Måne - og Himmelrommet som er tilrettelagt for denne aldersgruppen.

Barna i 2 års alderen utforsker verden med stor iver. Egne opplevelser står i fokus og det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i hverdagen. Vi forsker sammen med barna, og leker og aktiviteter dreier seg rundt hverdagsaktiviteter. Lek i for eksempel kjøkkenkroken gir mulighet for de første enkle samtalene etter som språket utvikler seg.

Utover i barnehageåret begynner Blå gruppe å gjøre seg kjent i, og bruke større deler av barnehagen. 2 åringen begynner også å gå på tur i nærmiljøet.