Fiolett gruppe

De yngste barna tilhører Fiolett gruppe. For de yngste er Solrommet godt egnet med god gulvplass for krabbing, og stort speil hvor de små oppdager seg selv og verden rundt. De litt større barna leker mye på Månerommet med 2 åringene og de går også på tur sammen med blå gruppe.

Vi legger vekt på stabilitet og gjennkjennbare rutiner i hverdagen for de yngste barna. Hverdagen skal være trygg og utviklende. Alle barn i Begbyenga barnehage, store og små, er ute hver dag. Barna får varierte og alderstilpassende fysiske utfordringer ute og inne.