Pedagogisk plattform

Vår pedagogiske tilnærming

Begbyenga er en avdelingsfri barnehage. Åpne løsninger krever en god personalplan i form av organisering og relasjonsbygging, med fokus på hvor personalressursene trengs til enhver tid. Ved å bryte avdelingsstrukturen, vil barna få et større handlingsrom til å velge hvem de vil være sammen med, hva de vil gjøre og hvor de vil være. Dette kan gi bedre utnyttelse av leke- og oppholdsareal.

Reggio-Emilia pedagogikken og Begbyenga barnehage 

Fra vi startet driften av Begbyenga barnehage høsten 2006 har vi hatt fokus på faglig utvikling. Vi har ønsket å ta noen av elementene fra Reggio-Emilia filosofien inn i vår praksis.
Denne pedagogiske retningen stammer fra Reggio-Emilia som er en by i Italia. Filosofien som ligger bak legger blant annet vekt på det kompetente barnet. Grunnleggeren Loris Malaguzzi beskriver virksomheten i Reggio-Emilia som utforskende og delaktig. Man har fokus på hva barnet kan og er interessert i. Dette gjelder både i forhold til å delta i hverdagen og i valg av temaer og innhold i aktiviteter. Barna skal være aktive med i læringsprosessen. Det handler om at den voksne så tidlig som mulig går fra å være tjener, til å bli støttespiller og gi barna mulighet til å prøve selv

"Det man hører glemmer man,
det man ser husker man,
det man gjør forstår man ”
( Loris Malaguzzi)

Reggio-Emilia filosofien sier at et barn er født med 100 språk, men blir frarøvet 99 av dem. Barn er forskjellig og har mange måter å uttrykke seg på, ikke bare gjennom ord. Pedagogikken løfter frem de kreative uttrykkene som vi får gjennom forming, sang, musikk og bevegelse.