Mål for arbeid med barna

MÅL: Vi skal arbeide for at barna skal medvirke i en meningsfylt hverdag

Rammeplan for barnehagen vektlegger sterkt barns rett til å uttrykke seg og få innflytelse på sin hverdag. Å la barn medvirke og prøve seg selv på ulike utfordringer tar tid. Voksne vil ofte gripe inn og tolke det barna sier, eller gjøre for dem det de prøver seg på. Vi vet at barn er kompetente og kan klare mye. Ofte begynner dette med enkle små oppgaver hjemme og i dagliglivet. Barn er også i stand til å finne ut av mye på egen hånd. De lurer på sammenhenger og hvordan ting fungerer, og de ønsker å utvikle teknikker for å få til ulike oppgaver.

For barn er det meningsfylt å få lov til å fordype seg i noe de er opptatt av. Det betyr at vi må bruke tid på å se hva barna er opptatt av og bygge videre på dette. Personalet skal være bevisste på mulighetene til barnas medvirkning i det daglige. La barna få tid til for eksempel å kle på seg selv, smøre mat, helle melk og sette ting på plass.


En meningsfylt hverdag preges av at man både forstår sammenhenger og får være en del av et fellesskap. Barna skal oppleve å bli sett og hørt av tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele gruppa. Det betyr også at det enkelte barn skal oppmuntres til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Barna skal lære å ta hensyn til hverandre, gi hverandre ros og samarbeide. De skal få utfordringer slik at de opplever å kunne løse ulike situasjoner og problemstillinger på egen hånd, og sammen med andre barn og voksne. Å bety noe for andre og å oppnå noe sammen, styrker oss.