Personalsamarbeid

MÅL: Samarbeidet i barnehagen skal være preget av respekt, toleranse og kunnskapsdeling

Kvaliteten på samarbeidet mellom de voksne i barnehagen preger den generelle trivsel for barn og voksne. Vi vil at barnehagen skal ha en positiv og inkluderende vi-kultur.

Med respekt mener vi at vi i samhandling med hverandre må vise ydmykhet slik at kollegaer ikke blir utrygge eller mister selvrespekt. Vi skal tvert imot gjennom å vise hverandre tillit og gi ros, bygge opp en stolthet i arbeidet. Det er også respekt for andre å stille krav og si nei.
Et slikt samarbeid gir et miljø som gjør at vi tør å utfordre hverandre og finne nye veier, tør å sette grenser og er trygge på vår rolle i arbeidet med barna.


Vi legger vekt på gode, daglige informasjonsrutiner. Planleggingsdager og personalmøter blir brukt til å diskutere oppfølging av tiltakene i årsplanen og å reflektere over egne verdier og holdninger.
Hvert år gjennomføres det medarbeidersamtaler for personlig utvikling og vi har årlig kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet.