Dagsrytmen på Begbyenga barnehage

GRUPPETID OG DAGSRYTME FRA HØST 2021:

06.45- Barnehagen åpner

07.45- 08.30 Frokostbuffè på kjøkkenet

08.00- Rommene åpnes/ Barna kan velge hvor de vil leke

10.00- Gruppetid

10.45- Lunsj for de yngste barna/ Varmmat hver fredag

11.30- Lunsj for de eldste barna / Varmmat hver fredag

12.00- Utelek/ soving for de yngste

14.00- Frukt og knekkebrød

14.30- Lek ute eller inne

16.45- Barnehagen stenger

 

Dagsrytmen vår har gruppetid med start fra kl.10.00, hvor barna er inndelt etter alder. Hver av de 5 aldersgruppene har pedagogiske ledere som har ansvar for å lede barnegruppen sammen med faste fagarbeidere. Barnegruppene er inndelt etter regnbuens farger med følgende pedagogiske ledere:

 

ANNE-LISE

DE ELDSTE BARNA

RØD

ANETTE OG BEATRICE

DE NESTELDSTE BARNA

ORANSJE

SIV, DAG OG KIRSTI

DE MELLOMSTE BARNA

GRØNN

TRULS OG MARTE

DE NESTYNGSTE BARNA

BLÅ

 

CHRISTIAN

 

DE YNGSTE BARNA

FIOLETT

 I Rammeplanen står det at alle barn skal oppleve progresjon i barnehagens innhold. Det vil si at vi skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter.

I gruppetiden har vi mulighet til å fordype oss mer i det de ulike barna og aldersgruppene er opptatt av. Tilnærmingsmåten er ulik for en 3 og 5-åring, og også hvordan vi utforsker og jobber med et tema. Turer, utelek og aktiviteter som skjer i gruppetiden blir også tilpasset aldersgruppene.Gruppene bytter på å bruke rommene i barnehagen hver sin dag i løpet av uka. Alle gruppene har en fast turdag.

De yngste barna har faste grupper hele dagen. 1-åringene/ Fiolett gruppe holder til på Solrommet. 2-åringene/ Blå gruppe er på Måne- og Himmelrommet.

De yngste barna har utelekeplass og atelier som er tilpasset deres alder.