Praktisk informasjon

 

MAT:

Barna får frokost, lunsj, og frukt med knekkebrød i barnehagen.

En dag i uken blir det servert varm mat. Oppdatert meny vil dere finne inne på foreldrehåndboken

https://begbyenga.samvirkebarnehagene.no (passordbeskyttet) 

Vi spiser frokost mellom 7.45 og 8.30. De barna som kommer etter 8.30 må ha spist frokost hjemme. På ettermiddagen får barna tilbud om knekkebrød og frukt. 

KLÆR:

Barna må ha funksjonelt tøy som tåler lek ute og inne. Vi er ute i all slags vær så alle må ha et ekstra skift liggende i barnehagen. Tøyet må navnes. Det er foreldrenes ansvar å holde orden og rydde barnets garderobeplass.

Personalet vurderer hva slags tøy barnet tar på til utebruk i barnehagen. Snakk med personalet hvis du mener barnet har spesielle behov for påkledning.

 

PRIVATE LEKER:

Barnehagen er utstyrt med leker til alle barna. Vi oppfordrer derfor foreldrene til ikke å la barna ha med private leker i barnehagen.

BURSDAG: De aller fleste barna har lyst til å bli feiret i barne- hagen. Vi feirer bursdag ved å lage krone, flagge og synge.

Bursdagen feires i forbindelse med måltidet, og de som ønsker det kan ta med litt ekstra til barna på gruppa denne dagen. Dette avtales med gruppepersonalet.

NB! Dersom barnet skal ha selskap hjemme utenom barnehagetid skal invitasjonen ikke foregå via barnas hyller med mindre alle barna / alle jentene eller guttene på gruppa blir bedt. Vi ønsker ikke at barnehagen blir debutarena for ekskluderingsfølelse…

 

FRAVÆR:

Husk å gi beskjed enten på telefon eller via Kidplan ved fravær/fri/sykdom

SYKDOM:

Syke barn holdes hjemme til de er friske. Husk å informere barnehagen om smittsomme sykdommer, hodelus og mark.

HENTING:

Gi beskjed dersom barnet blir hentet tidlig,- vi kan være ute på tur. I henhold til forskrifter kan barnet ikke utleveres til andre enn foresatte eller skriftlig oppgitte kontaktpersoner. Husk derfor å si ifra hvis andre skal hente barnet.

NB!! På grunn av trafikken får ingen barn gå ut av porten uten voksenfølge.

La heller ikke barna klatre på gjerdet og sørg for at porten alltid er låst. Husk det gjelder ditt barns sikkerhet.

 

PARKERING:

IKKE parker foran porten, - fare for barna!!

Foreldrene kan parkere på anviste plasser eller benytte parkeringsplassene til Begbyhallen.

 

RENHOLD:

Hele arealet i barnehagen er lekeareale. Foreldrene må derfor ta av seg på bena eller bruke plastovertrekk når de går inn i barnehagen.

 

ANSVAR:

Barna er foreldrenes ansvar når foreldrene er tilstede.

( Foreldrekaffe, fester etc.)

 

ADRESSER OG TELEFON:

Barnehagen ønsker til enhver tid å

være oppdatert med riktige opplysninger til foreldre/ foresatte og kontaktpersoner. Gi derfor beskjed om det har blitt noen endringer i forhold til dette. 

 

FORELDRESAMARBEID:

Skjer gjennom daglig kontakt.

Torgvakten tar i mot beskjeder.

Informasjon henges opp på foreldretavlen ved hovedinngangen.

Foreldresamtaler 1-2 ganger pr. år eller etter behov.

Foreldremøter høst og evt. vår.

 

TILBAKEMELDINGER OG SPØRSMÅL:

Ta kontakt med barnehagen når det gjelder små eller store saker som gjelder barnet ditt. Vi ønsker å gjøre vårt beste for å bidra til at barnet ditt skal ha gode opplevelser i barnehagen.

Har du synspunkter på driften av barnehagen, eventuelt spørsmål eller kritikk, ber vi deg ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer. Noen saker kan det være viktig å ta opp uten at barna er til stede. Bruk gjerne telefon eller be om en liten prat.