Samvirkebarnehagene SA -fordi de første årene er de viktigste

Samvirkebarnehagene SA. Vi er et ideelt samvirkeforetak som pr idag eier og driver seks moderne og etablerte barnehager i Fredrikstad.

 

Vil du vite mer se vår konsernside eller den enklete barnehage:

Samvirkebarnehagene SA - se:http: http://www.samvirkebarnehagene.barnehage.no/Home

Begbyenga barnehage - se: http://www.begbyenga.barnehage.no

Gudevold barnehage - se: http://www.gudevold.barnehage.no

Haugeløkka barnehage - se: http://www.haugelokka.barnehage.no

Kjølbergskogen barnehage- se: http://kjolbergskogen.barnehage.no

Kråkeby barnehage - se: http://krakeby.barnehage.no

Trondalen barnehage - se: http://www.trondalen.barnehage.no